Karşılaştırmalı reklamda yeni dönem

Kamuoyunda Tüketicinin Korunmasına Hakkında Kanun’un bütünüyle değişmesiyle tüketiciye yönelik reklamlar da çeşitlenecek ve karşılaştırmalı reklamlara cevaz verilecek gibi bir algı var. Zira 6502 sayılı kanun Resmi Gazete’de yayımlandı ve altı aylık yürürlük süresi getirdi. Bu süre 28 Nisan 2014 tarihinde doluyor. Kanun’un askıda olduğu sürede sürüncemede kalan bazı konular da netleşmiş olacak beklentisi içindeyiz. Bu…