Fenomenlerin vergilendirilmesi

Sosyal medya fenomenlerinin aslında kimler olduğunu araştırdık. Bu kişileri kendi yorumumuzla hepsini kapsamasa da ‘‘şu veya bu sebeple sanal alemde tanınmış, mikro ünlüler’’ olarak tanımladık. Ancak bizim tanımlamamızdan çok, yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile vergi memurlarının nasıl bir tanımlama yapacağı önem kazanıyor. 6745 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nun 11. maddesine bir fıkra eklenmesine karar…