Siber zorbalık

Gelişen teknoloji ve sosyal ağların yaşamımızda ciddi yer tutmaya başlamasından sonra yeni kavramlar ve sonrasında da yeni suçlarla karşılaşıldı. Bu suçlar içerisinden özellikle son 10 yıldır Siber zorbalık “Cyber Bullying” sık duyduğumuz bir eylem olarak karşımıza çıkıyor.  Siber zorbalık, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından “elektronik ortamda bir birey veya grubun, diğerlerine yönelik kasıtlı biçimde…

Tüketici Hakem Heyetleri kapanıyor mu?

Bilindiği üzere tüketicilerin karşılaştığı sorunları hızlı ve düşük maliyetle çözmek amacıyla Türkiye genelinde toplam 1011 merkezde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri kuruldu. Tüketici Hakem Heyetleri 2018 yılı itibarıyla 6.860 TL’ye kadar olan uyuşmazlıklarda tarafları bağlayıcı nitelikte karar veriyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın (Yeni adıyla Ticaret Bakanlığı), 09.07.2018 tarihli “Tüketici Hakem Heyetlerinin Yeniden Yapılandırılması’na ilişkin…

Mesleğimizin hastasıyız

Aynı işin sürekli yapılması, o mesleki faaliyet sonucunda birtakım fiziki ve ruhsal deformasyonlara yol açabilir. Bu risk sadece fabrikada çalışan işçiler, madenciler veya omzunda otuz kiloluk kamera taşıyan basın işçileri için geçerli değildir. Tüm gün masa başında oturan beyaz yakalı arkadaşımın da meslek hastalığı olabilir. Reklam ajansında tüm gün fare tutan, metin yazarı, editör veya…

Online video platformlarına denetim

7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 27.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanuna aşağıdaki 29/A maddesi eklenerek internet yayıncılığının denetimi hakkında düzenlemelere yer verildi. Düzenlemede dikkat çeken başlıca 2 konu bulunuyor. Bunlardan birincisi internet yayıncılığı yapacak medya hizmet sağlayıcılarının RTÜK’ten lisans alma zorunluluğu, diğeri…

Çocuk televizyon izlerken ne yer?

Sıradan zekaya sahip bir insanın günlük televizyon izleme saati ortalamasının ne kadar olduğu konusunda birçok araştırma var. Bu araştırmaların çoğunun sağlıklı olmadığını ve televizyon izleme saat ortalamamızın çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Artık televizyon izleme yerine ‘‘ekrana bakma’’ süresinin hesaplanması daha doğru olacaktır. Televizyon yerine her türlü teknolojik aygıt ekranından içerik sağlanabilmesi kanun koyucunun denetim…