Online video platformlarına denetim

7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 27.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanuna aşağıdaki 29/A maddesi eklenerek internet yayıncılığının denetimi hakkında düzenlemelere yer verildi. Düzenlemede dikkat çeken başlıca 2 konu bulunuyor. Bunlardan birincisi internet yayıncılığı yapacak medya hizmet sağlayıcılarının RTÜK’ten lisans alma zorunluluğu, diğeri…