Siber zorbalık

Gelişen teknoloji ve sosyal ağların yaşamımızda ciddi yer tutmaya başlamasından sonra yeni kavramlar ve sonrasında da yeni suçlarla karşılaşıldı. Bu suçlar içerisinden özellikle son 10 yıldır Siber zorbalık “Cyber Bullying” sık duyduğumuz bir eylem olarak karşımıza çıkıyor.  Siber zorbalık, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından “elektronik ortamda bir birey veya grubun, diğerlerine yönelik kasıtlı biçimde…