16 Kasım 2017

Alternatif Yargı: Arabuluculuk

Son senelerde sıkça duyduğumuz ‘‘arabuluculuk’’ geldi gelecek derken iş hukuku mevzuatında değişikliğe gidilerek işçi – işveren davalarında arabulucuya başvuru bir dava açma şartı olarak belirlendi. Yani arabulucuya gidip en azından olumsuz bir karar almadan işe iade, kıdem tazminatı, fazla mesai ve benzeri davalar açılamayacak. Uygulama 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla başlıyor.

Hukuk yapısının bu alternatif uyuşmazlık çözüm yoluna alışabilme konusu konuşulurken, diğer bir alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olan ‘‘uzlaştırmacılık’’ da kendine yön buldu. Uzlaştırmacı eğitimi için 14 üniversite yetkilendirildi.

Bu süreç mağdurların haklarının korunması ve suç faillerinin topluma kazandırılması amacıyla mağdur ve failin, özgür iradeleriyle kabul etmeleri hâlinde, tarafsız bir üçüncü kişinin yardımıyla, suçtan ortaya çıkan sorunların çözümüne aktif olarak katıldıkları bir süreç.

Uzlaşmanın amacı, faillerin kendi işledikleri fiillerinin sonuçlarını görerek anlamaları ve mağdur ile fail arasında iletişimin sağlanabilmesi. Eğitimli uzlaştırmacılar aracılığı ile her iki tarafın da anlaşmaya varması sağlanarak adalet sisteminin iş birliğine dayalı çözüm üretmesi söz konusu olabilecek.

Katılım her iki tarafın da gönüllülük esasına dayalı ve uzlaştırma sürecinde gizlilik ilkesi esas kabul ediliyor.

Alternatiflere kapalı konservatif bir toplumun bireyleri olarak bizler, dava süreçlerinin uzunluğundan, yavaşlığından sürekli bahsetsek de uyuşmazlıklarımıza kolay kolay alternatif yöntemler ile çözüm aramayız. Ya kavga ederiz ya da adliye yollarında sürüm sürüm süründürürüz. Umarım kısa zamanda alışır ve uygularız.

Av. Erdal Aksu

HukukiBoyut

Bu yazı ilk olarak Campaign Türkiye Kasım 2017 sayısında yayımlandı.

Makaleler

Bilgimizi paylaşmayı seviyoruz