Tüketici Hakem Heyetleri kapanıyor mu?

Bilindiği üzere tüketicilerin karşılaştığı sorunları hızlı ve düşük maliyetle çözmek amacıyla Türkiye genelinde toplam 1011 merkezde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri kuruldu. Tüketici Hakem Heyetleri 2018 yılı itibarıyla 6.860 TL’ye kadar olan uyuşmazlıklarda tarafları bağlayıcı nitelikte karar veriyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın (Yeni adıyla Ticaret Bakanlığı), 09.07.2018 tarihli “Tüketici Hakem Heyetlerinin Yeniden Yapılandırılması’na ilişkin…

Online video platformlarına denetim

7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 27.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanuna aşağıdaki 29/A maddesi eklenerek internet yayıncılığının denetimi hakkında düzenlemelere yer verildi. Düzenlemede dikkat çeken başlıca 2 konu bulunuyor. Bunlardan birincisi internet yayıncılığı yapacak medya hizmet sağlayıcılarının RTÜK’ten lisans alma zorunluluğu, diğeri…

Bilirkişiler konuyu biliyor mu?

Kapasitesinin çok üstünde iş yükü ile görevlerini sürdürmeye çalışan hakimlerimizin en büyük yardımcıları şüphesiz ki bilirkişilerdir. Ancak bilirkişilerin nitelik ve nicelik olarak yetersizliği, özel bir eğitime tabi tutulmamaları, bilirkişi listesine çok kolay kaydolabilme gibi nedenlerden ötürü uygulamada fahiş hatalarla dolu veya uzmanlık alanını aşan konularda yorumlar içeren raporlar ile karşılaşabiliyoruz. Bu sorunlar Adalet Bakanlığı’nın da…

Fenomenlerin vergilendirilmesi

Sosyal medya fenomenlerinin aslında kimler olduğunu araştırdık. Bu kişileri kendi yorumumuzla hepsini kapsamasa da ‘‘şu veya bu sebeple sanal alemde tanınmış, mikro ünlüler’’ olarak tanımladık. Ancak bizim tanımlamamızdan çok, yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile vergi memurlarının nasıl bir tanımlama yapacağı önem kazanıyor. 6745 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nun 11. maddesine bir fıkra eklenmesine karar…

Unutulma hakkı

Avrupa Adalet Divanı kararları ile gündeme gelen “Unutulma Hakkı” (right to be forgotten) yeni bir hak olarak sıkça karşımıza çıkıyor. Unutulma Hakkı, bireylerin internet üzerindeki mahremiyetlerinin korunması amacıyla ortaya çıkan bir hak olup, özel/belirli bir neden olmaksızın dijital hafızada yer alan kişisel verilerin bireyin talebi ile ortadan kaldırılması olarak açıklanabilir. Avrupa Adalet Divanı, Unutulma Hakkı…

Yönetmeliklerden nihayet ses geldi

Yürürlüğe giren Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da en çok dikkat çeken husus, alıcılara onayları olmaksızın ticari iletilerin gönderilemeyecek olması. Aksi davranışta bulunan şirketlere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca idari para cezası uygulanacağı belirtiliyor. Kanun’un yürürlüğe girmesinde sonra uygulamaya ilişkin boşlukta kalan hususların düzenlenmesi amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2 yönetmelik üzerinde çalışıyor. Bu halleriyle Ticari İletişim…