18 Ekim 2017

Bilirkişiler konuyu biliyor mu?

Kapasitesinin çok üstünde iş yükü ile görevlerini sürdürmeye çalışan hakimlerimizin en büyük yardımcıları şüphesiz ki bilirkişilerdir. Ancak bilirkişilerin nitelik ve nicelik olarak yetersizliği, özel bir eğitime tabi tutulmamaları, bilirkişi listesine çok kolay kaydolabilme gibi nedenlerden ötürü uygulamada fahiş hatalarla dolu veya uzmanlık alanını aşan konularda yorumlar içeren raporlar ile karşılaşabiliyoruz.

Bu sorunlar Adalet Bakanlığı’nın da dikkatini çekmiş olacak ki Resmi Gazete’de yayımlanan “Bilirkişilik Yönetmeliği” ile bilirkişi olabilmenin şartları nispeten ağırlaştırılmıştır.

Yönetmelik ile getirilen en büyük yenilik eğitim zorunluluğudur. Önceden bilirkişi olmak için belirli bir uzmanlık alanında belirli bir süre faaliyet göstermek yeterli iken yeni yönetmelik ile adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için Bilirkişilik Temel Eğitimi almak da zorunlu hale getirilmiştir.

Bilirkişilik Temel Eğitimi, beş yıllık mesleki kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan ve bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren eğitimi ifade etmektedir. Temel eğitim, on sekiz saati teorik ve altı saati uygulamalı olmak üzere en az yirmi dört ders saatinden oluşacaktır ancak gerekli görülür ise bu süreler artırılabilecektir. Bilirkişilik Temel Eğitimi almayanlar bilirkişi olmak için başvuruda bulanamayacaklar.

Eğitim konusunda eğitici kuruluş olarak Sakarya Üniversitesi yetkilendirilmiştir. Eğitime katılmak isteyen bilirkişi adaylarının www.bilirkisi.sakarya.edu.tr adresinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Adalet Bakanlığı’nca yayımlanan yeni yönetmelik eğitimi zorunlu hale getirmiş ise de eğitim süresi ve eğitim içeriği konusunda yeterli görülmemektedir. Davalarda önemli rol oynayan bilirkişilik müessesesinin kalitesinin artırılması için yasal değişikliklerin devam etmesi gerekmektedir.

Av. Yunus Çelikbiz

HukukiBoyut

Bu yazı ilk olarak Campaign Türkiye Ekim 2017 sayısında yayımlandı.

Makaleler

Bilgimizi paylaşmayı seviyoruz