31 Ekim 2016

Fenomenlerin vergilendirilmesi

Sosyal medya fenomenlerinin aslında kimler olduğunu araştırdık. Bu kişileri kendi yorumumuzla hepsini kapsamasa da ‘‘şu veya bu sebeple sanal alemde tanınmış, mikro ünlüler’’ olarak tanımladık. Ancak bizim tanımlamamızdan çok, yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile vergi memurlarının nasıl bir tanımlama yapacağı önem kazanıyor. 6745 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nun 11. maddesine bir fıkra eklenmesine karar verildi. Bu kararla birlikte Bakanlar Kurulu’na vergilendirme konusunda birçok yetki tanındı. “Bakanlar Kurulu, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına, ödeme yapan veya ödemeye aracılık edenlerin vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunluluğu bulunup bulunmamasına, ödemenin konusunun mal veya hizmet alım satımı olup olmamasına, elektronik ortamda gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesine, ödeme yapılanın bu tutarı vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapıp yapmamasına bakılmaksızın, vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı olanlara vergi kesintisi yaptırmaya, iş grupları, iş nevileri, sektörler ve emtia grupları itibarıyla, vergiye tabi işlemle ilgili, vergi kanunlarında belirtilen alt ve üst limitler arasında olmak şartıyla, farklı kesinti oranları tespit etmeye yetkilidir.” dendi. Bu madde çerçevesinde Bakanlar Kurulu, vergi memurlarına sosyal medya fenomenlerinin vergi mükellefi olup olmadıklarına bakmayın, eğer vergiye tabi bir işleme taraf oldularsa kendilerinden vergi kesintisi yapın diyebilecek. 6745 Sayılı Kanun, 07.09.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve bu tarihten sonra Bakanlar Kurulu, yetkisini kullanabilecek durumda. Konuya ilişkin çevrelerde stopaj kesintisi şeklinde bir vergilendirme olacağı ve %15 civarında bir vergi oranı belirleneceği konuşuluyor. Tanınırlık ve gelir anlamında asıl ünlülerden çok da farkı kalmayan sosyal medya fenomenlerinin marka tanıtım bütçelerinin bu yeni mevzuat doğrultusunda şekilleneceğini düşünüyoruz. Ayrıca söz konusu vergiden reklamverenler ve ajansların da sorumlu olacağı düşünüldüğünde, değişiklik ciddi bir düzenleme olarak karşımıza çıkmaktadır.

Av. Yunus Çelikbiz

Hukuki Boyut

*Bu yazı ilk olarak Campaign Türkiye Kasım 2016 sayısında yayınlanmıştır.

Makaleler

Bilgimizi paylaşmayı seviyoruz