2 Nisan 2014

Karşılaştırmalı reklamda yeni dönem

Kamuoyunda Tüketicinin Korunmasına Hakkında Kanun’un bütünüyle değişmesiyle tüketiciye yönelik reklamlar da çeşitlenecek ve karşılaştırmalı reklamlara cevaz verilecek gibi bir algı var. Zira 6502 sayılı kanun Resmi Gazete’de yayımlandı ve altı aylık yürürlük süresi getirdi. Bu süre 28 Nisan 2014 tarihinde doluyor. Kanun’un askıda olduğu sürede sürüncemede kalan bazı konular da netleşmiş olacak beklentisi içindeyiz.

Bu bağlamda karşılaştırmalı reklamlar da havada kalan konulardan biriydi. Zira buna ilişkin bir yönetmelik olmasına rağmen Reklam Kurulu kararlarında haksız rekabet çerçevesinde karşılaştırmalı reklamlara pek de müsaade etmiyordu.

Aslında karşılaştırmalı reklam kanunun lafzına bakıldığında bu tür reklamlar hep serbestti. Yönetmelikte sıkı da olsa kurallar vardı ve bu kurallara bağlı şekilde karşılaştırmalı reklam yapılabilirdi.

Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in karşılaştırmalı reklamlara ilişkin 11. maddesinde

Karşılaştırmalı reklamlara;

a) Karşılaştırılan mal, hizmet veya marka adının belirtilmemesi,

b) Karşılaştırılan mal veya hizmetlerin aynı nitelikte ve özellikte olması veya aynı istek ve ihtiyaca cevap vermesi,

c) Dürüst rekabet ilkelerine uygun olması ve tüketicinin yanıltılmaması halinde yer verilebilir

hükmü açıkça yer almakta ve 4077 sayılı Kanun maddesi de değişen ve yürürlüğe girmesini beklediğimiz 6502 sayılı Kanun’la aynı.

Madde şöyle:

Aynı ihtiyaçları karşılayan ya da aynı amaca yönelik rakip mal veya hizmetlerin karşılaştırmalı reklamı yapılabilir.

Dolayısıyla 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un getirdiği bir yenilik yok. Eğer yenilik olacaksa ancak yeni bir yönetmelik ve Reklam Kurulu uygulamalarının değişmesiyle olacak.

Av. Erdal Aksu

HukukiBoyut

Bu yazı Campaign Türkiye’nin Nisan 2014 sayısında yayınlanmıştır.

Makaleler

Bilgimizi paylaşmayı seviyoruz