13 Haziran 2018

Mesleğimizin hastasıyız

Aynı işin sürekli yapılması, o mesleki faaliyet sonucunda birtakım fiziki ve ruhsal deformasyonlara yol açabilir. Bu risk sadece fabrikada çalışan işçiler, madenciler veya omzunda otuz kiloluk kamera taşıyan basın işçileri için geçerli değildir. Tüm gün masa başında oturan beyaz yakalı arkadaşımın da meslek hastalığı olabilir. Reklam ajansında tüm gün fare tutan, metin yazarı, editör veya tasarımcı çalışanın bileğindeki ağrı da pek ala meslek hastalığı olabilir.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Sun sinir sıkışmalarına neden olan faktörleri tanımlarken Karpal Tünel Sendromu’nun en çok bilgisayar-daktilo kullananları ve müzisyenleri etkilediğini belirtiyor.

Beyaz yakalı bir çalışansanız, eğer böyle bir sendromunuz varsa, hukuki haklarınızın sizi tazminata hak kazanmaya götürebilir.

Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin sürdürülmesi yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halidir. Kişiler hastalığı fark ettiğinde zaman kaybetmeden işverene bildirmelidir. İlgili sağlık kurumunca tespit edilen hastalığın etkisi Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinde hastalık türlerine göre en az 2 gün en çok 25 yıl olarak belirlenebilir.

Meslek hastalığı nedeniyle işinde geçici süre çalışamayacağı hekim raporu ile saptanan sigortalıya, çalışamadığı her gün için SGK tarafından yapılan parasal yardım geçici iş göremezlik ödeneğidir, daha ağır durumlarda sürekli de verilebilir.

Meslek hastalığına tutulanlar ücret kayıpları yanında iş gücü kaybı nedeniyle ileride sağlayacağı ücretleri, tedavi masrafları ve bunlar için yapılan ek masrafları da işverenden isteyebilir. Tazminat miktarı SGK tarafından karşılanmayan zararla sınırlıdır.

Şunu da bilmelisiniz ki; kusurunuz tazminatta indirim nedenidir.

Av. Erdal Aksu
HukukiBoyut

Bu yazı ilk olarak Campaign Türkiye’nin 78. sayısında yayımlandı.

Makaleler

Bilgimizi paylaşmayı seviyoruz