16 Mayıs 2018

Online video platformlarına denetim

7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 27.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanuna aşağıdaki 29/A maddesi eklenerek internet yayıncılığının denetimi hakkında düzenlemelere yer verildi.

Düzenlemede dikkat çeken başlıca 2 konu bulunuyor. Bunlardan birincisi internet yayıncılığı yapacak medya hizmet sağlayıcılarının RTÜK’ten lisans alma zorunluluğu, diğeri ise yayın içeriklerinin RTÜK tarafından denetlenmesi olarak karşımıza çıkıyor. İlgili düzenleme ile radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini sadece internet ortamından sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcılara üst kuruldan yayın lisansı, bu yayınları internet ortamından iletmek isteyen platform işletmecilerine de üst kuruldan yayın iletim yetkisi almak zorunluluğu getirildi. Bu yükümlülüğe aykırılık halinde üst kurulun talebi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından 24 saat içerisinde internet ortamındaki söz konusu yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesine karar verilebilecek.

İçeriğe ilişkin denetime imkan veren bentte ise yönetmelik hazırlanması için 6 aylık bir süre öngörüldü. Buna göre internet ortamından radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin sunumuna, bu hizmetlerin iletimine, internet ortamından medya hizmet sağlayıcılara yayın lisansı, platform işletmecilerine de yayın iletim yetkisi verilmesine, söz konusu yayınların denetlenmesine ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Üst Kurul ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek. Kısacası ilgili yasal düzenleme ile internet yayıncılığı yapmak isteyen şirketler televizyon/radyo kanalları gibi RTÜK’ten lisans almak zorunda kalacaklar, lisanssız yayın yapan medya hizmet sağlayıcıların yayınlarına ise erişim engellenecek. Ayrıca yayınlanacak içerik RTÜK ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Av. Yunus Çelikbiz
HukukiBoyut

Bu yazı ilk olarak Campaign Türkiye’nin 77. sayısında yayımlandı.

Makaleler

Bilgimizi paylaşmayı seviyoruz