18 Eylül 2018

Siber zorbalık

Gelişen teknoloji ve sosyal ağların yaşamımızda ciddi yer tutmaya başlamasından sonra yeni kavramlar ve sonrasında da yeni suçlarla karşılaşıldı. Bu suçlar içerisinden özellikle son 10 yıldır Siber zorbalık “Cyber Bullying” sık duyduğumuz bir eylem olarak karşımıza çıkıyor. 

Siber zorbalık, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından “elektronik ortamda bir birey veya grubun, diğerlerine yönelik kasıtlı biçimde gerçekleştirdiği aşağılama, iftira, dedikodu, taciz, tehdit, utandırma ve dışlama gibi rahatsızlık verici eylemler” olarak tanımlandı. Siber zorbalık teriminin içerisine aşağılama, profil kopyalama, çocuk tacizi, tehdit gibi birçok suç giriyor. Mesela, birisi hakkında karalama amaçlı web sitesi açmak, kişinin fotoğraflarını veya kişisel bilgilerini izinsiz paylaşmak, izinsiz ses görüntü kaydı yapılması, başkasının sosyal ağ hesaplarına izinsiz girmek, çocuklarla cinsel amaçlı sohbetler arkadaşlıklar kurmak, sosyal ağ üyeliklerine sürekli ve rahatsız edici mesajlar atmak siber zorbalığa örnek. Özellikle A.B.D.’de son yıllarda ciddi psikolojik sorunlara yol açan ve hatta intiharla sonuçlanan birçok siber zorbalık vakasının yaşanması konu hakkında yasal düzenleme gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu doğrultuda siber zorbalığa ilişkin detaylı yasal düzenlemeler A.B.D. tarafından yapılıyor.

Ülkemiz açısından ise, yukarıda saydığımız siber zorbalığa dair örneklere baktığımızda bu eylemlerin Türk Ceza Kanunu açısından çeşitli suçlar başlığı altında tanımlandığını görüyoruz. (Kişilerin huzur ve sükununu bozma, özel hayatın gizliliğinin ihlali, özel yaşamını izleyerek, iletişimine müdahale ederek içeriğini alay konusu etmek, haberleşmenin gizliliğinin ihlali, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, hakaret veya sövme gibi…) Belki de bu yüzden kanun koyucu 2007 yılında yapılan yasal düzenleme ile bilişim sistemleri vasıtasıyla işlenen suçlar bilişim suçu olarak tanımlanmasına rağmen siber zorbalık tanımını kanun metnine geçirmedi. Ancak kanaatimizce, siber zorbalık türlerinin çoğalması ve buna karşı alınması gereken önlemler ile ilgili detaylı yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

Av. Erdal Aksu
HukukiBoyut

Bu yazı ilk kez Campaign Türkiye’nin 81. sayısında yayımlandı.

Makaleler

Bilgimizi paylaşmayı seviyoruz