4 Mayıs 2016

Unutulma hakkı

Avrupa Adalet Divanı kararları ile gündeme gelen “Unutulma Hakkı” (right to be forgotten) yeni bir hak olarak sıkça karşımıza çıkıyor. Unutulma Hakkı, bireylerin internet üzerindeki mahremiyetlerinin korunması amacıyla ortaya çıkan bir hak olup, özel/belirli bir neden olmaksızın dijital hafızada yer alan kişisel verilerin bireyin talebi ile ortadan kaldırılması olarak açıklanabilir.

Avrupa Adalet Divanı, Unutulma Hakkı kapsamında popüler arama motorlarından (Google ve Bing) bazı kişisel verilerin silinmesine karar vermiş ve arama motorları da bu kararlara uyarak talep edilen kişisel verileri silmiştir.

Unutulma Hakkı taleplerine örnek olarak; yıllar önce vergi borcundan dolayı çıkan bir haberin kullanılması, mağdur olduğu bir suç ile ilgili haberde mağdurun isminin açıkça kullanılması, şirket çalışanının karıştığı bir suçun şirket adı ile birlikte kullanılması gösterilebilir.

Unutulmamalıdır ki, Avrupa Adalet Divanı’nın kararları Avrupa Birliği üyesi ülkeleri kapsadığı için, Unutulma Hakkı talepleri sadece AB üyesi ülkelerin vatandaşları için söz konusu olacaktır.

Türkiye’de ise, ülke mevzuatında yer almasa bile Haziran/2015 tarihli Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (2014/56 E., 2015/1679 K.) kararında değinilmesi ile Unutulma Hakkı gündeme gelmiştir. Yargıtay Genel Kurulu kararı ile Unutulma Hakkı’na açıkça değinilmiş ve bu hak “özel hayatın gizliliği” ile ilişkilendirilerek, mağdur lehine manevi tazminata hükmedilmesi gerektiği yönünde karar verilmiştir.

Ülkemizde kişisel verilerin korunması süreci 2000’lerin başında genel kanun düzenlemeleri yapılması, 2010 Anayasa değişikliği ile anayasada yer alması ve son olarak da 07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ile özel düzenleme yapılması şeklinde gelişimini sürdürmektedir. Türkiye’de “Unutulma Hakkı” mevzuatlarda yer almasa da Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun bu haktan bahsetmesi ile Unutulma Hakkı’nın bundan sonra Türkiye gündeminde daha fazla yer bulacağı anlaşılıyor.

Av. Yunus Çelikbiz

HukukiBoyut

Bu yazı ilk olarak Campaign Türkiye Mayıs 2016 sayısında yayınlanmıştır.

Makaleler

Bilgimizi paylaşmayı seviyoruz