Fenomenlerin vergilendirilmesi

Sosyal medya fenomenlerinin aslında kimler olduğunu araştırdık. Bu kişileri kendi yorumumuzla hepsini kapsamasa da ‘‘şu veya bu sebeple sanal alemde tanınmış, mikro ünlüler’’ olarak tanımladık. Ancak bizim tanımlamamızdan çok, yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile vergi memurlarının nasıl bir tanımlama yapacağı önem kazanıyor. 6745 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nun 11. maddesine bir fıkra eklenmesine karar…

Unutulma hakkı

Avrupa Adalet Divanı kararları ile gündeme gelen “Unutulma Hakkı” (right to be forgotten) yeni bir hak olarak sıkça karşımıza çıkıyor. Unutulma Hakkı, bireylerin internet üzerindeki mahremiyetlerinin korunması amacıyla ortaya çıkan bir hak olup, özel/belirli bir neden olmaksızın dijital hafızada yer alan kişisel verilerin bireyin talebi ile ortadan kaldırılması olarak açıklanabilir. Avrupa Adalet Divanı, Unutulma Hakkı…