Siber zorbalık

Gelişen teknoloji ve sosyal ağların yaşamımızda ciddi yer tutmaya başlamasından sonra yeni kavramlar ve sonrasında da yeni suçlarla karşılaşıldı. Bu suçlar içerisinden özellikle son 10 yıldır Siber zorbalık “Cyber Bullying” sık duyduğumuz bir eylem olarak karşımıza çıkıyor.  Siber zorbalık, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından “elektronik ortamda bir birey veya grubun, diğerlerine yönelik kasıtlı biçimde…

Mesleğimizin hastasıyız

Aynı işin sürekli yapılması, o mesleki faaliyet sonucunda birtakım fiziki ve ruhsal deformasyonlara yol açabilir. Bu risk sadece fabrikada çalışan işçiler, madenciler veya omzunda otuz kiloluk kamera taşıyan basın işçileri için geçerli değildir. Tüm gün masa başında oturan beyaz yakalı arkadaşımın da meslek hastalığı olabilir. Reklam ajansında tüm gün fare tutan, metin yazarı, editör veya…

Çocuk televizyon izlerken ne yer?

Sıradan zekaya sahip bir insanın günlük televizyon izleme saati ortalamasının ne kadar olduğu konusunda birçok araştırma var. Bu araştırmaların çoğunun sağlıklı olmadığını ve televizyon izleme saat ortalamamızın çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Artık televizyon izleme yerine ‘‘ekrana bakma’’ süresinin hesaplanması daha doğru olacaktır. Televizyon yerine her türlü teknolojik aygıt ekranından içerik sağlanabilmesi kanun koyucunun denetim…

Alternatif Yargı: Arabuluculuk

Son senelerde sıkça duyduğumuz ‘‘arabuluculuk’’ geldi gelecek derken iş hukuku mevzuatında değişikliğe gidilerek işçi – işveren davalarında arabulucuya başvuru bir dava açma şartı olarak belirlendi. Yani arabulucuya gidip en azından olumsuz bir karar almadan işe iade, kıdem tazminatı, fazla mesai ve benzeri davalar açılamayacak. Uygulama 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla başlıyor. Hukuk yapısının bu alternatif…

Sosyal medyada telif hakları sorunu

Sosyal medyayı, belli konular hakkında tanıtıcı açıklamaların yapıldığı mecralar olarak tanımlamak mümkün. Sosyal medya sayesinde herkes bir içerik üreticisi haline geldi. Bireyler sosyal medya sayesinde kendi yaratıcılıklarını ortaya koyuyor, yeni fikirler, yeni buluşlar ortaya çıkarabiliyorlar. Fikri ürünlerin pazarlanması, paylaşılması hoş gözükse de burada temel sorun, sosyal medyada paylaşılan içeriklerin 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserlerinin…

Karşılaştırmalı reklamda yeni dönem

Kamuoyunda Tüketicinin Korunmasına Hakkında Kanun’un bütünüyle değişmesiyle tüketiciye yönelik reklamlar da çeşitlenecek ve karşılaştırmalı reklamlara cevaz verilecek gibi bir algı var. Zira 6502 sayılı kanun Resmi Gazete’de yayımlandı ve altı aylık yürürlük süresi getirdi. Bu süre 28 Nisan 2014 tarihinde doluyor. Kanun’un askıda olduğu sürede sürüncemede kalan bazı konular da netleşmiş olacak beklentisi içindeyiz. Bu…

Markaları koruyarak online denetim

Tüm mecralarda olduğu gibi, internetin de öz denetim mekanizmalarını, kurallarını geliştirmesi, bu anlamda dürüst olmayan, aldatıcı reklamların denetlenmesinin söz konusu olması doğal bir süreçtir. Ülkemizde bu konuya ilişkin denetim mekanizmaları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu. Yasal düzenlemeler olarak da karşımıza 5651 Sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi…

Medya reklamlardan ne kadar sorumlu?

Gıda takviyesi reklamları, cinsel içerikli ürünlerin tanıtımları, reçetesiz ilaçların sponsorluğu derken reklamverenler hedef kitleye vermek istedikleri mesajın kendilerine göre en doğru şekilde buluşmasını isterken mecra kuruluşlarını da reklam gelirinden daha fazla para cezası tehdidiyle karşı karşıya bırakıyorlar. Neyse ki Reklam Kurulu mecra kuruluşlarının sorumluluğuna ilişkin maddeyi çok sert uygulamıyor. Zira Türk Hukuku’nu sırf lafzıyla yorumladığımızda…