2 Haziran 2015

Yönetmeliklerden nihayet ses geldi

Yürürlüğe giren Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da en çok dikkat çeken husus, alıcılara onayları olmaksızın ticari iletilerin gönderilemeyecek olması. Aksi davranışta bulunan şirketlere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca idari para cezası uygulanacağı belirtiliyor.

Kanun’un yürürlüğe girmesinde sonra uygulamaya ilişkin boşlukta kalan hususların düzenlenmesi amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2 yönetmelik üzerinde çalışıyor. Bu halleriyle Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Taslağı ile Elektronik Ticarette Sözleşme ve Siparişler Hakkında Yönetmelik Taslağı, Kanun’un uygulanmasını yumuşatıyor.

Öncelikle esnaf ve tacirlere gönderilecek olan ticari elektronik iletiler için onay şartı aranmıyor. Yani esnaf ve tacirler SMS, e-posta vb. bildirimlerle sıkça karşılaşmaya devam edecekler.

Bir diğer önemli husus, hizmet sağlayıcının alıcıdan aldığı onayı sadece kendi mal ve hizmetinin tanıtımında kullanabiliyor olmasına rağmen aracı hizmet sağlayıcının alıcıdan aldığı onayı başkalarının mal ve hizmetlerinin tanıtımı için de kullanabilmesi. Yani, firmalar kendi tanıtımlarına ait e-posta veya SMS’leri aracı firmalar sayesinde alıcılara gönderebilecek. Aracı firmalar alıcılardan alacağı genel bir onay ile (şekli yönetmeliklerde belirlenmiş) başkaca firmaların tanıtım iletilerini de alıcılara gönderebilecekler.

Ayrıca devam eden abonelik ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler için de önceden onay alınması gerekmiyor.

Kanun’un yürürlüğünden önce hizmet sağlayıcı ve alıcı arasında doğrudan mal veya hizmet temini ilişkisi olması kaydıyla alınan iletişim bilgilerine gönderilen ticari iletiler de onaya tabi değil.

Tasarılardan anlaşılıyor ki, Yönetmelikler’in bu haliyle yürürlüğe girmesi Kanun’un yarattığı soru işaretlerini gidermek yerine birçok yeni tartışma konusu gündeme getirecek.

Av. Yunus Çelikbiz

HukukiBoyut

Twitter: @hukukiboyut

Bu yazı, Campaign Türkiye’nin Haziran 2015 sayısında yayımlanmıştır.

Makaleler

Bilgimizi paylaşmayı seviyoruz